Thursday, 11/08/2022 - 12:20|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019
Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khen thưởng thành tích trường có 100% học sinh đỗ Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ mức chi tiền thưởng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
25/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 201
Ngày ban hành:
13/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 2022/QĐ - UBND v/v tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
22/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 1909/QĐ - UBND v/v tặng Bằng khen thành tích tổng kết năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
22/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 2061/QĐ - UBND v/v tặng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
22/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 1908/QĐ - UBND v/v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
22/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download
Liên kết website