Thursday, 01/12/2022 - 17:00|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 2463 của Chủ tịch nước v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 1732 v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 22/2018 hướng dẫn thi đua Bộ Giáo dục & Đào tạo
Ngày ban hành:
10/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 3246/QĐ-BGDĐT về việc tặng Cờ thi đua.
Ngày ban hành:
05/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định tặng Bằng khen phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
19/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 2168/QĐ - BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
20/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 2624/QĐ-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài nguyên Download
Liên kết website