Friday, 03/04/2020 - 13:44|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Tiêu chí thi đua của Phòng GD&ĐT năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chí thi đua và tiêu chuẩn tập thể TTXS của bậc THPT 2018-2019
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các biểu mẫu để viết thành tích năm học
Ngày ban hành:
22/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chí thi đua năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chí thi đua các cụm THPT năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chí thi đua các phòng GD&ĐT năm học 2015 - 2016
Ngày ban hành:
29/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước
Ngày ban hành:
23/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc các bậc học năm học 2015-2016.
Ngày ban hành:
23/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website