Sunday, 24/02/2019 - 02:57|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Bảy
23/02/2019

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Khối Mầm non (ngày 3)

Các Phòng ban Sở, Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT, THCS, TH

Thứ Sáu
22/02/2019

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Khối Mầm non (ngày 2)

Các Phòng ban Sở, Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT, THCS, TH

Thứ Năm
21/02/2019

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Khối Mầm non (ngày 1)

Các Phòng ban Sở, Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT, THCS, TH

Thứ Tư
20/02/2019

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Khối Trung học phổ thông (ngày 3)

Các Phòng ban Sở, Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT, THCS, TH

Thứ Ba
19/02/2019

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Khối Trung học phổ thông (ngày 2)

Các Phòng ban Sở, Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT, THCS, TH

Thứ Hai
18/02/2019

Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Khối Trung học phổ thông (ngày 1)

Các Phòng ban Sở, Phòng GD&ĐT huyện, Trường THPT, THCS, TH