Friday, 03/04/2020 - 13:58|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Hướng dẫn của Bộ GDĐT triển khai Phong trào thi đua Xây dựng THTT-HSTC năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
22/11/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT thực hiện phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
05/11/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
13/09/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị 40/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về phát động PTTĐ Xây dựng THTT HSTC
Ngày ban hành:
28/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch của Sở GDĐT về thực hiện PT TĐ XDTHTT HSTC năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
26/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn triển khai phong trao TĐ XDTHTT HSTC năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
25/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT HSTC" năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
12/09/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
02/09/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website