Wednesday, 19/12/2018 - 19:38|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
  • Câu hỏi Hoá học 9
    | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Tài liệu hội thảo -ICT trong giáo dục- của dự án ICTEM - VVOB.
    | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tài liệu hội thảo -ICT trong giáo dục- của dự án ICTEM - VVOB. Tài liệu hay, hữu ích và dành cho những giáo viên cũng như các lãnh đạo quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý. Đi kèm với tài liệu là các file thuyết trình ...