Tuesday, 31/03/2020 - 19:10|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
  • Câu hỏi Hoá học 9
    | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Tài liệu hội thảo -ICT trong giáo dục- của dự án ICTEM - VVOB.
    | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tài liệu hội thảo -ICT trong giáo dục- của dự án ICTEM - VVOB. Tài liệu hay, hữu ích và dành cho những giáo viên cũng như các lãnh đạo quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý. Đi kèm với tài liệu là các file thuyết trình ...
Liên kết website