Tuesday, 23/10/2018 - 00:31|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
  • Ứng dụng Maple trong dạy học môn Toán
    | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
    Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A năm học 2009-2010 Ứng dụng Maple trong dạy học mo6ngt toán GV: Nguyễn Văn Quí - trường THPT Chuyên Bến Tre
  • Phương pháp tạo thư viện sách điện tử
    | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
    Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A năm 2010 GV Nguyễn Văn Quí - Trường THPT Chuyên Bến Tre Phương pháp tạo thư viện sách điện tử