Thursday, 18/07/2019 - 06:32|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
 • Cai dat_license Mau Giao
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Slide hướng dẫn tập huấn
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 118 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Cai dat Elearning THCS 50
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cai dat Elearning TH 50
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 225 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử sụng PM soạn Giáo án điện tử
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phương pháp tạo thư viện sách điện tử
  | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A năm 2010 GV Nguyễn Văn Quí - Trường THPT Chuyên Bến Tre Phương pháp tạo thư viện sách điện tử
 • Ứng dụng Maple trong dạy học môn Toán
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A năm học 2009-2010 Ứng dụng Maple trong dạy học mo6ngt toán GV: Nguyễn Văn Quí - trường THPT Chuyên Bến Tre