Saturday, 11/07/2020 - 01:49|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
 • Crack Office 2010
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 277 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 20180310_Link cai dat va mot so loi thuong gap khi cai dat phan mem
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 321 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Link tải dữ liệu THPT
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 217 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Video hướng dẫn sử dụng Khảo thí Online+ Link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDiFO-d5QTHw9I2LKPHJIGQ/videos
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 230 lượt tải | 1 file đính kèm
  Link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDiFO-d5QTHw9I2LKPHJIGQ/videos
 • Danh sách tài khoản Khảo thí của Giáo viên trường THPT Nguyễn Điình Chiểu
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 250 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm soạn Giáo án điện tử+ Dữ liệu Thực hành+Hướng dẫn Video clip
  | Sở Giáo dục & Đào tạo Bến Tre | 381 lượt tải | 3 file đính kèm
  Phần mềm soạn Giáo án điện tử+ Dữ liệu Thực hành+Hướng dẫn Video clip
 • Thông báo: Kết quả kiểm tra dữ liệu Giáo viên sai đến 23.06
  | Sở GD&ĐT Tỉnh Bến Tre | 343 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề nghị Thầy cô xem file kết quả kiểm tra mới nhất 23/06
 • TAI LIEU HUONG DAN CAP NHAT CSDL GIAO VIEN (DANH MO CAY BAC)
  | Sở GD&ĐT Tỉnh Bến Tre | 324 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TAI LIEU HUONG DAN CAP NHAT CSDL (DANH CHO GIONG TROM)- FILE WORD
  | Sở GD&ĐT Tỉnh Bến Tre | 292 lượt tải | 2 file đính kèm
 • TAI LIEU HUONG DAN CAP NHAT CSDL (DANH CHO GIONG TROM)
  | Sở GD&ĐT Tỉnh Bến Tre | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TAI LIEU HUONG DAN CAP NHAT CSDL (DANH CHO BINH DAI)
  | Sở GD&ĐT Tỉnh Bến Tre | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
  | Sở GD&ĐT Tỉnh Bến Tre | 285 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website