Monday, 21/10/2019 - 21:15|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter tạo bài giảng E-learning
  | 146 lượt tải | 1 file đính kèm
  Adobe Presenter giúp chuyển đổi các bài trình chiếu powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh (narration), có thể câu hỏi tương tác (quizze) và khảo sát (surveys), tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation), và tạo ...
 • Hướng dẫn đăng tin website (2)
  | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn đăng tin có kèm văn bản pháp qui và xóa tin trên website. Bạn cần được cấp tài khoản để thực hiện.
 • Hướng dẫn đăng tin website
  | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn đăng tin và đăng công văn, văn bản trên website.
Liên kết website