Wednesday, 29/01/2020 - 20:50|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
 • Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter tạo bài giảng E-learning
  | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
  Adobe Presenter giúp chuyển đổi các bài trình chiếu powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh (narration), có thể câu hỏi tương tác (quizze) và khảo sát (surveys), tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation), và tạo ...
 • Hướng dẫn đăng tin website (2)
  | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn đăng tin có kèm văn bản pháp qui và xóa tin trên website. Bạn cần được cấp tài khoản để thực hiện.
 • Hướng dẫn đăng tin website
  | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn đăng tin và đăng công văn, văn bản trên website.
Liên kết website