Wednesday, 19/12/2018 - 15:40|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
 • Cung và góc lượng giác (Toán 10)
  | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài dự thi đạt giải Ba Hội thi Bài giảng điện tử ngành GD-ĐT năm 2009
 • Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
  | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài dự thi đạt giải Ba - Hội thi Bài giảng điện tử ngành GD-ĐT năm 2009
 • Hai mặt phẳng vuông góc (Toán 11)
  | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài dự thi đạt giải I - Hội thi bài giảng điện tử ngành GD-ĐT năm 2009