Sunday, 24/02/2019 - 03:07|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
 • Hai mặt phẳng vuông góc (Toán 11)
  | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài dự thi đạt giải I - Hội thi bài giảng điện tử ngành GD-ĐT năm 2009
 • Cung và góc lượng giác (Toán 10)
  | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài dự thi đạt giải Ba Hội thi Bài giảng điện tử ngành GD-ĐT năm 2009
 • Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
  | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài dự thi đạt giải Ba - Hội thi Bài giảng điện tử ngành GD-ĐT năm 2009