Friday, 03/04/2020 - 13:19|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Hướng dẫn tài liệu dạy học, ôn tập lớp 12 THPT và GDTX năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
15/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn của Sở GDĐT chỉ đạo sử dụng bộ tài liệu dạy học, ôn tập lớp 12 THPT năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
31/12/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website