Giới thiệu Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bến Tre nằm bên bờ hồ Trúc Giang, thành phố Bến Tre.

- Địa chỉ: số 25, Lê Quí Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại Văn phòng Sở: (075) 3 822  217

- Fax: (075) 3 825 090

- Email Văn phòng Sở: vanphong.sobentre@moet.edu.vn

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT Bến Tre

Bí thư: Lê Ngọc Bữu

Phó Bí thư:

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Nguyễn Văn Bé

Ủy viên Ban Thường vụ: Phạm Nghi Tiện

Ủy viên Ban Thường vụ: La Thị Thúy

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre

1. Giám đốc: Ông Lê Ngọc Bữu

Phụ trách chung, điều hành công việc toàn ngành. Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Kế hoạch-Tài chính.
Điện thoại: (0275) 3 823 296; 0913 956 651; Email: LeNgocBuu@bentre.edu.vn

2. Phó Giám đốc: TS Lê Văn Chín

Phó Giám đốc thường trực, điều hành công việc cơ quan Sở, thay Giám đốc giải quyết công việc chung khi Giám đốc đi vắng. Phụ trách: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Văn phòng Sở. Chỉ đạo thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. Theo dõi, chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Giồng Trôm, Bình Đại.
Điện thoại: (0275) 3 823 294; 0918 405 061; Email: LeVanChin@bentre.edu.vn

3. Phó Giám đốc:

4. Phó Giám đốc: ThS La Thị Thúy

Phụ trách: Phòng Chính trị, tư tưởng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Theo dõi, chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Châu Thành, Mỏ Cày Bắc.
Điện thoại: (0275) 3 811 983; 0913 786 660; Email: lathithuy@bentre.edu.vn

Các phòng, Thanh tra Sở

1. Phòng Giáo dục mầm non:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hương
Điện thoại: (0275) 3 826 131; Email: PhongGDMN.SoBenTre@moet.edu.vn

2. Phòng Giáo dục tiểu học:
Trưởng phòng : Ông Trần Văn Liêm
Điện thoại: (0275) 3 826 130; Email: PhongGDTH.SoBenTre@moet.edu.vn

3. Phòng Giáo dục trung học:
Trưởng phòng : Ông Cao Minh Sơn
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Chí
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Minh
Điện thoại: (0275) 3 829 699; Email: PhongGDTrH.SoBenTre@moet.edu.vn

4. Phòng Giáo dục thường xuyên
Trưởng phòng : Bà Trần Thị Nho
Điện thoại: (0275) 3 817 276; Email: phongGDTX.SoBenTre@moet.edu.vn

5. Phòng Chính trị, tư tưởng
Trưởng phòng : Ông Lê Thành Đông
Điện thoại: (0275) 3 811 983

6. Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng : Ông Võ Thanh Vương Đạo
Phó Trưởng phòng: Ông Tạ Minh Quang
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thành Nhân
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại: (0275) 3 811 695; Email: phongKTKD.SoBenTre@moet.edu.vn

7. Thanh tra Sở:
Quyền Chánh thanh tra: Ông Phạm Văn Hùng
Phó Chánh thanh tra: Ông Trần Văn Nguyện
Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Bắc
Điện thoại: (0275) 3 823 293; Email: thanhtra.SoBenTre@moet.edu.vn

8. Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bé
Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Bé Hai
Điện thoại: (0275) 3 825 004; Email: phongTCCB.SoBenTre@moet.edu.vn

9. Phòng Kế hoạch-Tài chính:
Trưởng phòng: Ông Lý Chí Hùng
Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Nhiên
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: (0275) 3 829 698; Email: phongkhtc.sobente@moet.edu.vn

10. Văn phòng Sở:
Chánh văn phòng : Ông Nguyễn Ngọc Nam
Phó Chánh văn phòng: Ông Dương Minh Việt
Phó Chánh văn phòng: Ông Võ Quốc Khanh
Điện thoại: (0275) 3 822 217
Fax: (0275) 3 825 090; Email: vanphong.SoBenTre@moet.edu.vn