Monday, 23/09/2019 - 00:36|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bình đẳng giới: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phụ nữ vẹn toàn gia đình không cô đơn trên bước đường sự nghiệp
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Những cái nhất của Phụ nữ Việt Nam
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phụ nữ Việt nam-Niềm tự hòa của dân tộc
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website