Monday, 27/01/2020 - 09:28|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bình đẳng giới: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Ngày ban hành:
17/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
Ngày ban hành:
25/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phụ nữ vẹn toàn gia đình không cô đơn trên bước đường sự nghiệp
Ngày ban hành:
22/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Những cái nhất của Phụ nữ Việt Nam
Ngày ban hành:
22/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phụ nữ Việt nam-Niềm tự hòa của dân tộc
Ngày ban hành:
09/05/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ
Ngày ban hành:
08/05/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website