Monday, 21/10/2019 - 23:54|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 (Bộ GD&ĐT)
Ngày ban hành:
10/06/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 năm 2014-Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
10/06/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bình đẳng giới: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Ngày ban hành:
17/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kết quả giám sát thực hiện bình đẳng giới và VSTBPN - PGD Ba Tri
Ngày ban hành:
07/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo giám sát thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN TTGDTX Ba Tri.
Ngày ban hành:
07/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo sơ kết chương trình hành động bình đẳng giới và Tiểu Đề án 2
Ngày ban hành:
07/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN năm 2013
Ngày ban hành:
07/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website