Tuesday, 07/04/2020 - 23:36|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
Ngày ban hành:
25/04/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân VN ra nước ngoài học tập
Ngày ban hành:
19/01/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các chương trình liên kết đào tạo đã được phê duyệt
Ngày ban hành:
13/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HỌC BỔNG TẠI MĨ
Ngày ban hành:
13/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HỌC BỔNG TẠI MĨ
Ngày ban hành:
13/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng sinh hoạt phí cho lưu học sinh Việt Nam
Ngày ban hành:
12/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cẩm nang dành cho lưu học sinh Đề án 322
Ngày ban hành:
30/12/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài bằng NSNN năm 2011
Ngày ban hành:
07/10/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website