Sunday, 16/12/2018 - 09:31|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Nghị định 159/NĐ-CP
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chi thị tăng cường đổi mới thanh tra giáo dục
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định về hoạt động của Thanh tra thi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt vi phạm hành chính
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực