Tuesday, 23/10/2018 - 00:32|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung thông tư 04/2017 về quy chế thi THPT QG
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 991/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn thực hiên quy chế thi THPT QG
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thanh tra các kỳ thi TT 23/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 159/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chi thị tăng cường đổi mới thanh tra giáo dục
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành xử phạt vi phạm hành chính và chế độ báo cáo
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động QLHC.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành PL.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực