Monday, 27/01/2020 - 10:51|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông báo 47/TB của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV triển khai đánh giá hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu biên bản dự giờ.
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc triển khai văn bản luật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai luật, xử lý vi phạm Hành chính, luật phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Ban hành quy định và tổ chức thanh tra các kỳ thi
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website