Wednesday, 19/12/2018 - 15:38|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tin liên hệ chức năng nhiệm vụ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực