Thứ sáu, 03/04/2020 - 14:26|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
TT 89 về thu hồi chi phí đào tạo
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 35 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 94 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý kỷ luật viên chức
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website