Wednesday, 19/12/2018 - 19:43|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn 5875 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự phê bình CBQL hết nhiệm kỳ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại CB, CC, VC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 3040 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Huong dan 414 ve danh gia vienchuc
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 02/HD-SGD&ĐT về việc quản lý hồ sơ cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 366 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc đánh giá giáo viên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 256/SGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2007
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực