Saturday, 23/02/2019 - 14:57|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Hướng dẫn điều động ,thuyên chuyển viên chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc giải quyết thuyên chuyển viên chức trong và ngoài tỉnh
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 436 của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian giải quyết thuyên chuyển
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực