Sunday, 21/10/2018 - 11:57|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn 02 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre và Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ kiêm nhiệm
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 3161/STC-NC ngày 27/11/2008 của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre về việc thực hiện chế độ, bồi dưỡng cán bộ,công chức Nhà nước
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 05 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm ...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 80 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ,công chức,viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ,công chức và viên chức
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 161 của Thủ tướng về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực