Monday, 27/01/2020 - 09:17|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Nghị định 71 của Chính Phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của các bộ,công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 132 của Chính phủ về việc chính sách tin giản biên chế
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02 của Bộ Nội vụ-Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 54 của Chính phủ về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 3772/BNV-TCBC ngày 17/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 780/SNV ngày 25/12/2008 của Sở Nội vụ về việc công tác cán bộ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/2/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều luật BHXH
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website