Monday, 23/09/2019 - 00:34|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Nghị định 71 của Chính Phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của các bộ,công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 132 của Chính phủ về việc chính sách tin giản biên chế
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02 của Bộ Nội vụ-Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 54 của Chính phủ về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 3772/BNV-TCBC ngày 17/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 780/SNV ngày 25/12/2008 của Sở Nội vụ về việc công tác cán bộ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/2/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều luật BHXH
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website