Tuesday, 23/10/2018 - 00:29|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều luật BHXH
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 71 của Chính Phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của các bộ,công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/2/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 780/SNV ngày 25/12/2008 của Sở Nội vụ về việc công tác cán bộ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 347/BHXH-CĐCS ngày 26 tháng 11 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ ốm đau,thai sản, giải quyết trợ cấp nghỉ dương sức, phục hồi sức khỏe.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 143 Chính phủ về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 4382 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị định 143/2007/NĐ-CP qui định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ công chức
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 132 của Chính phủ về việc chính sách tin giản biên chế
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực