Thursday, 02/04/2020 - 11:04|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT V/v Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 35 ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh V/v Qui định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT V/v Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 3173/UBND-TMXDCB V/v định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, tập huấn và tổ chức thi HSG Quốc gia
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 474/SGDĐT-KHTC V/v Hướng dẫn mức thu, chi thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre, lớp 10 THPT, Nghề PT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 4997/UBND-TCĐT V/v định mức chi tổ chức thi HSG
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 237/UBND-TCĐT V/v bổ sung định mức chi tổ chức thi HSG
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website