Sunday, 21/10/2018 - 11:54|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn số 1078 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 03/2016 của Bộ GD và ĐT về việc bổ sung, sửa đổi Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 1101/BGDĐT về giao nhiệm vụ các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi tại Tỉnh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 768/BGDDT Về việc giao nhiệm vụ cho các trường Đại học chủ trì cụm thi
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1388 Hướng dẫn 1388/BGDDT thực hiện Qui chế thi THPT Quốc gia
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 04 của Thủ tướng CHính phủ về kỳ thi Quốc gia năm 2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệpTHPT năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Một số mẫu báo cáo, biên bản dành cho hội đồng coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực