Monday, 23/09/2019 - 00:37|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tin cần biết về thi THPT Quốc gia năm 2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 40 Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệpTHPT năm 2016
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1078 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 03/2016 của Bộ GD và ĐT về việc bổ sung, sửa đổi Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 02/2016 ngày 10/3/2016 sửa đổi, bổ sung Qui chế thi tốt nghiệp THPT năm 2016
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 1002/KH-SGDĐT ngày 27/5/2015 triển khai thi THPT quốc gia tại Tỉnh Bến Tre năm 2015
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các tài liệu, văn bản họp Ban chỉ đạo thi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website