Sunday, 05/04/2020 - 19:25|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Hướng dẫn thi giải Toán trên MTCT của Sở GDĐT năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1079/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hướng dẫn tổ chức kì thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 166/BGDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi khu vực lần thứ 8 giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2007-2008
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 420/BGDĐT V/v Hướng dẫn nội dung thi HSG giải toán Vật lý, Hóa học, Sinh học trên máy tính cầm tay
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 11181/BGDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi quốc gia lần thứ 10 giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1071/SGDĐT V/v Hướng dẫn kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website