Monday, 23/09/2019 - 00:40|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56 về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 8300 ngày 04/12/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn bổ sung thi học sinh giỏi thực hành
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thi nói ngoại ngữ thi học sinh giỏi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1032/SGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website