Tuesday, 31/03/2020 - 20:25|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn hướng dẫn triển trai dịch vụ gia tăng SMS trên nền VNPT School
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7 phiên bản cập nhật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7.0
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cổng thông tin quản lý giáo dục VNPT- School
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng hệ thống email theo tên miền Sở GD&ĐT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tạm thời của Bộ GD&ĐT về giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thong tu 08-2010-TT-BGDDT quy dinh su dung phan mem ma nguon mo
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website