Sunday, 21/10/2018 - 11:56|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Hướng dẫn khai thác cổng VNPT School cho cán bộ quản lý
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn hướng dẫn triển trai dịch vụ gia tăng SMS trên nền VNPT School
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7 phiên bản cập nhật
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng hệ thống email theo tên miền Sở GD&ĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tạm thời của Bộ GD&ĐT về giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết họat động ứng dụng CNTT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế họach triển khai hệ thống VNPT School
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực