Monday, 16/09/2019 - 00:05|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn hướng dẫn triển trai dịch vụ gia tăng SMS trên nền VNPT School
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7 phiên bản cập nhật
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7.0
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cổng thông tin quản lý giáo dục VNPT- School
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng hệ thống email theo tên miền Sở GD&ĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tạm thời của Bộ GD&ĐT về giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thong tu 08-2010-TT-BGDDT quy dinh su dung phan mem ma nguon mo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website