Saturday, 23/02/2019 - 14:59|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Danh sách các tổ chức, đơn vị tư vấn được Sở Xây dựng công bố
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách các đơn vị được cấp bù học phí năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổng hợp PCTN nhà giáo năm 2011 (gửi PGD&ĐT các huyện, thành phố)
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh mục trang bị thiết bị năm 2012
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách hưởng trợ cấp kinh phí đào tạo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo số: 67/TB-UBND
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kinh phí trợ cấp khó khăn
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực