Tuesday, 07/04/2020 - 22:51|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn 762/UBND-VHXH ngày 14/02/2015 phê duyệt Kế hoạch của Sở GDĐT tuyển sinh lớp 10 không chuyên
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 06/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 12/2006 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 11/2006 ban hành Quy chế xét tốt nghiệp THCS
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website