Thursday, 18/07/2019 - 23:13|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn 762/UBND-VHXH ngày 14/02/2015 phê duyệt Kế hoạch của Sở GDĐT tuyển sinh lớp 10 không chuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 06/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 12/2006 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 11/2006 ban hành Quy chế xét tốt nghiệp THCS
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực