Monday, 16/09/2019 - 00:04|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn 926 ngày 30/7/2012 của Sở GDĐT về dạy học tiếng Pháp NN2 năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy học tiếng Pháp NN2 năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy học tiếng Pháp song ngữ năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định mức chi trả cho GV song ngữ 2011-2012
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch giáo dục song ngữ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học tiếng Pháp NN2 năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website