Sunday, 05/04/2020 - 20:03|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Hướng dẫn của Sở GDĐT v/v tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi GDPT và GDTX
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT tổ chức hội thi GV TPT đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 43/2012 Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và GDTX
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH 85 ngày 27/11/12 V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 145/UBND-TCĐT ngày 13/1/2011 phê duyệt các định mức chi Hội thi
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 26 tổ chức Hội thi GV dạy giỏi
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website