Tuesday, 23/10/2018 - 00:32|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 43/2012 Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và GDTX
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phiếu kiểm tra hồ sơ chuyên môn
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 145/UBND-TCĐT ngày 13/1/2011 phê duyệt các định mức chi Hội thi
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn kiểm tra công nhận GV dạy giỏi THCS THPT năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hồ sơ kiểm tra công nhận giáo viên dạy giỏi
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH 85 ngày 27/11/12 V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực