Monday, 16/09/2019 - 00:03|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 40/2012/TT- BGDĐT Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 2642-BGDĐT v/v trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011 về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website