Sunday, 21/10/2018 - 11:58|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 80/2008 Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường THPT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 13/2012 Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường PT nhiều cấp học
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 12/2009 Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trường THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực