Sunday, 21/10/2018 - 11:58|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Cấu trúc đề thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cấu trúc đề thi TN THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công bố cấu trúc đề thi của các môn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 10258 của Bộ GDĐT về cấu trúc đề thi TNTHPT...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cấu trúc đề thi Tóan, Lý, Hóa, Sinh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cấu trúc đề thi Văn, Sử, Địa, Ngọai ngữ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn ôn tập thi TNTHPT 2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực