Thứ sáu, 03/04/2020 - 15:31|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ GDĐT và Bộ Công an
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL TrH
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết v/v bãi bỏ nội dung mức thu phí thi TN THPT và bổ túc THPT, phí thi nghề phổ thông....
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 1594/KH-UBND tỉnh thực hiện CTHĐ số 33 của TU
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình hành động 33-CTr/TU ngày 27/01/2014 thực hiện NQ 29
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website