Monday, 21/10/2019 - 21:12|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn của Bộ GDĐT về Thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh PT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy nghề phổ thông
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề PT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 8608 về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website