Thursday, 02/04/2020 - 09:45|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn của Bộ GDĐT về Thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh PT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy nghề phổ thông
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề PT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 8608 về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website