Tuesday, 07/04/2020 - 23:44|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn 489 ngày 25/4/2012 của Sở GDĐT về đánh giá Chuẩn HT, Chuần NN GV
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 523 ngày 24/5/2012 của Sở GDĐT về đánh giá Phó HT trường TrH
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 630 của Bộ GDĐT đánh giá, xếp loại đội ngũ phó hiệu trưởng, phó giám đốc trung tâm GDTX
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 660 của Bộ GDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư 30/2009
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 430 của Bộ GDĐT đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư 29/2009
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 30/2009 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 29/2009 ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website