Monday, 23/09/2019 - 00:39|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP-AN
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thiết bị dạy học ngoại ngữ tiểu học
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 02/01/2003 VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về phòng học bộ môn
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 01/2010/BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website