Friday, 03/04/2020 - 14:45|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn của Sở GDĐT về tổ chức cuộc thi kiến thức liên môn
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch nghiên cứu KHKT cho học sinh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học tiếng Anh năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012 - 2013
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 ban hành Quy chế thi KHKT cấp quốc gia HS THCS và THPT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn giảm tải của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn của Sở GDĐT quy định về tổ chuyên môn
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website