Tuesday, 07/04/2020 - 23:29|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư liên tịch 23/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 22/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú".
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 49/2010/NĐ-CP và NĐ số 74/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của UBND tỉnh về chức danh Trợ lý Thanh niên từ năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn liên sở về thực hiện chính sách hỗ trợ HS THPT ở vùng có điều kiện KT đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 74/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website