Tuesday, 31/03/2020 - 19:17|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Chương trình hành động 33-CTr/TU ngày 27/01/2014 thực hiện NQ 29
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin liên hệ, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website