Tuesday, 31/03/2020 - 20:05|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Khung phân phối chương trình các môn học của Bộ GDĐT năm học 2009=2010
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 47/2012 ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và PT nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 06 /2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website