Sunday, 21/10/2018 - 11:56|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 47/2012 ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và PT nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khung phân phối chương trình các môn học của Bộ GDĐT năm học 2009=2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 06 /2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực