Wednesday, 19/12/2018 - 15:41|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2013-2013
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tri của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực