Tuesday, 23/10/2018 - 00:35|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Chỉ thị năm học 2014-2015 của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013 của Sở GDĐT.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013 của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học môn Toán 2010-2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 của Sở GDĐT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học tiếng Anh năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực