Thứ sáu, 03/04/2020 - 14:56|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 26/2015/TT/BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý TH
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV TH công lập
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 30/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TT 59-2012 về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường TH đạt mức CL tối thiểu, trường TH đạt chuẩn QG
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website