Tuesday, 23/10/2018 - 00:31|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp GV mầm non
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 02/2014 ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMN
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 29/2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ TC hướng dẫn thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 công nhận PCGD mầm non
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 239/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án PCGDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực