Sunday, 05/04/2020 - 19:59|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
Ngày ban hành:
31/03/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức số người làm việc trong CSGDMN công lập
Ngày ban hành:
12/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp GV mầm non
Ngày ban hành:
17/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ NV quy định về danh mục khung VTVL CSGD MN
Ngày ban hành:
13/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
Ngày ban hành:
26/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 02/2014 ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
12/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMN
Ngày ban hành:
08/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
17/09/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website