Thursday, 18/07/2019 - 06:36|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
CV 481-MN v/v triển khai thực hiện Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TE 5T
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HD liên sở v/v thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở GDMN
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xác định nội hàm và tìm minh chứng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực