Thursday, 02/04/2020 - 11:29|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
CV 481-MN v/v triển khai thực hiện Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
11/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TE 5T
Ngày ban hành:
03/05/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn
Ngày ban hành:
10/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
22/11/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HD liên sở v/v thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở GDMN
Ngày ban hành:
19/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non
Ngày ban hành:
25/04/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xác định nội hàm và tìm minh chứng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
22/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
Ngày ban hành:
29/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website