Monday, 21/10/2019 - 21:18|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Văn bản liên quan
HD liên sở v/v thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở GDMN
Ngày ban hành:
19/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non
Ngày ban hành:
25/04/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xác định nội hàm và tìm minh chứng Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày ban hành:
22/12/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
Ngày ban hành:
29/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website