Monday, 27/01/2020 - 10:02|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Nghị định 53/2006 Về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết 05/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa,...
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa,...
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết 21/2009/NQ–HĐND Về bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá...
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết 87/2006/NQ-HĐND Về các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá...
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 91/2006/BTC hướng dẫn thực hiện về chính sách khuyến khích các cơ sở ngoài công lập
Ngày ban hành:
21/07/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website